Ara

oracle-red/ kızıl büyücü

"kendi üzerine bir eğretileme"

Kategori

yalın haller

Jezebel

Jezebel Eski Ahit’te yer alan kötü karakterlerden biri olan Jezebel bir Fenike kraliçesidir. Adı günahkar kadınlarla özdeşleşmiştir. Kutsal kitapta İsrailliler’e kendi tanrısı olan Baal’e tapmaları için baskı yaptığı ifade edilmektedir. Buna karşılık İsrail’in peygamberleri bu teklifi reddettiklerinde onları öldürmüştür. Jezebel’in... Continue Reading →

Reklamlar

Gotik Sanat

Gotik Sanat Gotik çağ XII. yüzyılda, Fransa’da Paris ve çevresindeki taşrayı da kapsayan bir bölge olan Ile’de yeni bir mimari türün gelişmesiyle başlamıştır. Bu tür, 1250 yılıyla beraber hem heykel hem de resim sanatını etkileyerek Avrupa’nın birçok kısmına yayılmıştır. “Gotik”... Continue Reading →

LİNOLYUM BASKI

 Özgün bir baskı türü  Linol Baskı ,linolyum denen bir çeşit yer muşambası üzerine kazıma yöntemiyle kalıp hazırlama ve boya verme yöntemiyle basılır. Bu baskıya yüksek baskı da denir. Ağaç baskısı gibidir. Bir grafik baskı sanatı olan linol baskı, en basit tanımıyla linolyum... Continue Reading →

Freks

Fresk   Fresk (İtalyanca fresco, “taze”): Kireç suyunda eritilen madensel boyalarla taze sıva üstüne resim yapma yönteminden yararlanılarak yapılan duvar resmi. Anıtsal etkisi, dayanıklılığı ve mat yüzeyi ile duvar resmi için en uygun teknik olan fresk yüzyıllar boyunca duvarları süslemede... Continue Reading →

Ütopya ve Distopya Kitaplığı

Ütopya Edebiyatı Kitapları Devlet, Platon, MÖ 360-380 Paykhaia, İmeros, MÖ 3. yüzyıl Lykurgos’un Hayatı, Plutarkhos, 1. yüzyıl Vahiy Kitabı, 1. yüzyıl De Civitate Dei, Hippolu Augustinus, 413-426 Tao Hua Yuan, Tao Yuanmig, 421 El Medinetü’l Fazıla, Fârâbi, 10. yüzyıl Hay... Continue Reading →

Masalın Gerçeği, Gerçeğin Masalı

Calvino’nun Görünmez Kentleri’nde Marco Polo, Kubilay Han’a bildiği tüm kentleri anlattığını söyleyince Han, “Venedik’ten hiç bahsetmedin!” der kızgınlıkla. Marco da “Bunca zaman ne anlattım sanıyorsun ki” der gülümseyerek “ne zaman bir kent anlatsam Venedik’le ilgili bir şeyler söylüyorum. Diğer kentleri... Continue Reading →

Resim Sanatı

Sanat tarihi içinde var olan sanat akımlarının ortaya çıkışında yönetim şekilleri, sosyal gelişmeler, bilimsel ilerlemeler vs birçok öğe rol oynamıştır. Bu akımlar kendilerinden önceki akıma bir tepkidir. Rönesans da denge, sadelik, ölçüler önemliydi. Her şey matematikle anlatılıyordu, kompozisyonlarını bile matematiksel... Continue Reading →

Hekate:Anadolu’nun Özgür Kadını

Hekate isminin "uzaktan işleyen, uzaktan etki eden" anlamına gelen "hekatos" (Ἑκατός) sözcüğünden türediği sanılır ki bu sözcük aynı zamanda tanrı Apollon'un sıfatlarından biridir. Öte yandan, "Hekate" kelimesinin Grekçeye uymadığı, bu sözcüğün muhtemelen Karya dilinden kaynaklandığı da yaygın bir görüştür. Hesiodos,... Continue Reading →

Eirene Hep Kazanır

Savaş Tanrısı Mars’ın çocuklarının adı Phobos (bozgun)Deimos (korku) ve Harmonia (uyum); Barış Tanrısı Eireni’nin anlamı bahar, çocuğu ise refah ve mutluluk. Güce tapmış, güç karşısında sinmiş ve gücünden başka hiç bir gelecek vaat etmeyen Ares gibi erkekler değil; başkalarına zenginlik,... Continue Reading →

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑